prirašydinti

prirašydinti
prirašýdinti 1. cur. prirašyti 1: Plepu – aš pryrašýdinsiu jam pilną knygą Grd. 2. refl. N cur. prirašyti 9 (refl.): Su vyru prie … draugystės prisirašydino TP1881,43. \ rašydinti; aprašydinti; įrašydinti; išrašydinti; nusirašydinti; parašydinti; parsirašydinti; prirašydinti; surašydinti; užrašydinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • aprašydinti — cur. aprašyti 1: Šventoji dvasia per Dovydo rašyklę buvo mesijošių aprašydinusi brš. rašydinti; aprašydinti; įrašydinti; išrašydinti; nusirašydinti; parašydinti; parsirašydinti; prirašydinti; surašydinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrašydinti — 1. cur. išrašyti 6: Vyskupas įsakė klebonams, kad aukštai, bažnyčios pryšakė[je], išrašydintum paveikslą to šventojo M.Valanč. 2. cur. išrašyti 7: Dažyvėmis įvairiai išrašydino sienas ir lubas M.Valanč. 3. cur. išrašyti 14: „Aitvarą“ gal… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusirašydinti — cur. nurašyti 2 (refl.): Nusirašydinau ir peržiūrėjau „Vilniečio“ atkarpas rš. rašydinti; aprašydinti; įrašydinti; išrašydinti; nusirašydinti; parašydinti; parsirašydinti; prirašydinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parašydinti — 1. cur. parašyti 2: Ten pat norėjo parašydinti prašymą Žem. Parašydinti testamentą P. 2. cur. parašyti 3: Parašydino kningelę M.Valanč. 3. refl. B, H157, R, N cur. parašyti 6 (refl.): Turi pats eiti ir pasirašydinti prie užsakų J. Ejo visi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsirašydinti — tr. parsisiųsdinti: Vyriausybė jam uždraudė knygų parsirašydinti prš. rašydinti; aprašydinti; įrašydinti; išrašydinti; nusirašydinti; parašydinti; parsirašydinti; prirašydinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rašydinti — ( yti K), ina, ino cur. rašyti: 1. KlG83, MŽ424, SchL148, N, K, Jn. 2. Rašydinu raštą K.Būg. Aš rašydinau laišką, al ans nenuejo Kl. Rašydino, seliūnuo (seniūnui) nūnešė [popierius pensijai gauti] Vn. 3. Rašydink gromatą pas brolį J. 4. cur.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surašydinti — surašydinti; N 1. cur. surašyti 1: Prieš mirtį jis surašydino testamentą rš. 2. cur. surašyti 5: Per Moiziešių ir prarakus Izraelyje jis savo apreiškimus surašydino brš. 3. cur. surašyti 6: Visus gyvolius surašydinau J. Surašydino, dar pakliūsu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrašydinti — cur. užrašyti: 1. Užrašydinau (pasakiau, padiktavau) [tą kaimą] Žr. Reik užrašydinti savo vardą ir pavardę brš. 2. Ir užrašydino tą derėjimą ant misingių toblyčėlių Bb1Mak8,22. 3. Kad savo vardą į mokytinių raistus užrašydintų Ns1860,1. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrašydinti — 1. cur. įrašyti 2: Karalius tą atsitikimą ing kningas įrašydino I. 2. cur. įrašyti 4: Į lapą (namų knygą) žento neįrašydinau Grd. Savo vardą į mokytinių raistus įrašydino Ns1860,1. | refl.: Ir visi ėjo įsirašydinti, kiekvienas į savo miestą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”